خدمات ما در زمینه شبکه به صورت زیر می باشد

  • مشاوره و ارائه طرح در زمینه شبکه های کامپیوتری،گسترده سیمی و بی سیم
  • مشاوره، طراحی و اجرای شبکه های محلی گسترده مطابق با آخرین استانداردها
  • مشاوره، طراحی و اجرای انواع سیستمهای تلفن سانترال
  • مشاوره، طراحی و اجرای انواع سیستمهای دوربین مدار بسته
  • مشاوره، طراحی و اجرای سیستمهای کابل کشی ساختار یافته
  • ارائه خدمات فنی، سرویس، نگهداری، مدیریت انواع شبکه های کامپیوتری

نصب و راه اندازی Voip Center Call Server

نصب و راه اندازی web server

نصب و راه اندازی conference systems

نصب و راه اندازی File Server